Archive for category Kort genomgång

Fordonsadministration

Fordonsadministration är viktigt för bilhandlare såväl som transportbolag. Det är ett ganska brett begrepp som innefattar mycket, men för en bilhandlare är ett system för fordonsadministration en central del av verksamheten. Många har tidigare jobbat mer analogt med detta, men nu sett fördelarna med att byta till ett digitalt system.

Det som är smidigt för en bilhandlare är att denne lätt kan följa hur mycket varje sålt fordon genererat sett till intäkter och kostnader – men även följa upp lagerstatus. På så sätt kan man kalkylera och lättare följa det löpande arbetet med försäljningen. Ibland går detta även att koppla till bokföringssystem så att integrationen blir fullskalig. Smidigt för bilhandlaren med andra ord. Bort från pärmar, listor och eventuella excel-dokument med denna typ av information.

Ett företag som erbjuder denna typ av tjänster är Winassist, men det finns även fler företag som erbjuder lösningar för bilhandlare och fordonsbranschen i stort.

No Comments