Läxhjälp i hemmet


För en tid sedan blev det avdragsgiltigt genom RUT-avdraget, en möjlighet till skattereduktion på 50% av priset, med läxhjälp i Sverige. Från och med första januari började RUT-avdraget för läxhjälp gälla och de som har barn i grundskolan eller på gymnasiet kan nyttja skattereduktionen för hushållsnära tjänster.
För att kunna nyttja RUT-avdraget behöver man uppfylla följande ett par kriterier.
Personen som gör skatteavdraget ska inte ha utnyttjat ROT- eller RUT-avdrag till maxgränsen 50.000 kr under ett och samma år och ska ha betalt tillräckligt med skatt under året samt att undervisningen måste ske i hemmet eller i anknytning till det.

Reaktionerna har varit många, mest har det handlat om debatten kring ökade klyftor. Att de barn vars familjer som har råd att betala för privatlärare till sina barns skolgång också kommer att få en fördel i sin framtida skolgång. Medan andra har diskuterat kring möjligheterna kring arbete till fler samt att fler studenter får det lättare att hitta ett extrajobb. Många stora nyhetstidningar har skrivit om ämnet, både i nyhetsartiklar men också på debattsidor och i ledare.

Det finns flera företag runt om i Sverige, främst i de större städerna som erbjuder http://www.studybuddy.se/. De hjälper familjer att hitta en privatlärare, oftast från högskolor eller universitet men ibland från gymnasiet, som kommer hem och hjälper eleverna med olika ämnen. Det kan vara allt från matte till franska. Många familjer väljer att få hem en privatlärare som hjälper barnen att studera inför nationella prov.

  1. No comments yet.
(will not be published)

  1. No trackbacks yet.